06-40168835
dana@fotovandana.nl

Privacybeleid

Voor foto's om trots op te zijn!

Foto van Dana, gevestigd aan Houtzaagmolen 37; 1622HE HOORN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Website: https://www.fotovandana.nl

Adres: Houtzaagmolen 37; 1622HE HOORN

Telefoonnummer: 0640168835

 

Dana Schoenmaker is de Functionaris Gegevensbescherming van Foto van Dana. Zij is te bereiken via info@fotovandana.nl

 

Persoonsgegevens die we verwerken

Foto van Dana verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan onsj verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres 

– Foto’s

– leeftijd

– Persoonlijke vragen ten behoeve van de fotoshoot

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Foto van Dana verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Persoonlijke vragen en leeftijd ter voorbereiding van de fotoshoot
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Foto van Dana verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Foto van Dana neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Foto van Dana) tussen zit. Foto van Dana gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Oypo – online gallery en bestelsysteem

Myalbum – online gallery

Moneybird – verwerking administratie

Livedrive – backupsysteem

Argeweb- websitehosting

Mailchimp- nieuwsbrieven

Wetransfer-versturen fotopresentatie en bestelde digitale foto’s

Microsoft – email

Gmail – email en agenda

Google analytics – op website

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Foto van Dana bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia                > 7 jaar > Wettelijke verplichting                        

Adres                        > 7 jaar > Wettelijke verplichting                        

Telefoonnummer       > 7 jaar > Wettelijke verplichting                        

Emailadres               > 7 jaar > Wettelijke verplichting                        

Foto’s                       > 5 jaar > backup voor de klant, tenzij anders overeengekomen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Foto van Dana verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Foto van Dana gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Foto van Dana en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fotovandana.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Foto van Dana wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Foto van Dana neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fotovandana.nl